Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
CETTRA, s. r. o. Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu m-radiostanice.cz, který je provozován společností CETTRA, s. r. o. (dále jen prodejce) - společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis. značkou C/17549
IČO: 25424416, DIČ: CZ25424416 (prodejce je plátcem DPH)

Adresa prodejce je
CETTRA, s. r. o.
V Áleji 1928/40
46601 Jablonec nad Nisou
Telefon: (+420) 484 846 011, Fax: 484 846 014
E-mail: info@cettra.cz

Kontaktní osoba: Michal Raška, BA
Telefon: (+420) 602 404 808

1) OBJEDNÁVÁNÍ

Prostřednictvím internetového serveru m-radiostanice.cz vám nabízíme možnost nákupu přímo z vašeho počítače, nebo jiného zařízení, které umožňuje přístup k obsahu našich www stránek. Zde můžete nakupovat 24hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně, nebo osobně na naši adrese.

2) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata v pracovních dnech do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem , o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství, speciální provedení, nutnost specifických nastavení apod.), vás zkontaktujeme, pro potvrzení objednávky, telefonicky. Objednávka - uzavřená kupní smlouva (prostřednictvím komunikace elektronickými médii) je závazná. Při nepřebrání dobírky budeme postupovat dle bodu 4) obchodních podmínek.

3) ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete změnit, nebo zrušit do jedné hodiny po odeslání emailu s potvrzením o uskutečněné objednávce. A to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží nebo číslo objednávky.

4) STORNO A SMLUVNÍ POKUTA

Uskutečněnou objednávku - uzavřenou kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max. výše 5% z ceny objednávky) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu se smluvní pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného dle skutečných nákladů a balného v paušální částce 105 Kč. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.

Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám můžeme zaslat službou Profi nebo Obchodní balík České pošty na dobírku. Cena za Také můžete za zboží zaplatit předem bankovním převodem na účet 205609303/0300. V takovém případě neúčtujeme dobírkový příplatek. Nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo objednávky. Zboží je také možné vyzvednout osobně. Výběr způsobu dopravy včetně cen jsou uvedeny při vyplňování objednávky.

6) DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta je od 1-30 dnů, není-li u jednotlivé katalogové položky uvedeno jinak. Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 24 hodin (v pracovních dnech) po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě, že se u zboží nebude shodovat skutečná expedice s expedicí uvedenou u katalogové položky obchodu, budeme vás neprodleně kontaktovat. Dodací lhůta u katalogové položky je uvedena v počtu pracovních dnů, za které je možné položku obvykle expedovat. Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního - daňového dokladu.

Doručení prostřednictvím služby Profi nebo Obchodní balík České pošty:
V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvedne v daném termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá standardně 1 pracovní den (dodání do druhého pracovního dne od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Osobní odběr
Zboží lze vyzvednout osobně po dohodě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v rámci otevírací doby na adrese prodávajícího. Je možné dohodnout i jinou dobu předání. Otevírací doba pro osobní odběr: pondělí – pátek: 9:00-17.00hod, telefonické spojení: +420 602 404 808, adresa prodávajícího: CETTRA, s. r. o., V Áleji 1928/40, 46601 Jablonec nad Nisou. Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.

7) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Dle §53, odst.7 a §54 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží, přičemž projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručen nejpozději 14. den po převzetí věci. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Zboží na které chcete uplatnit zmíněné právo by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nesmí nést známky použití nebo poškození, kompletní (tzn. příslušenství, návod atd) a to včetně kopie dokladu o prodeji (faktura). Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem dle OZ. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku. Náklady na dopravu na adresu prodejce nese kupující. Finanční plnění provedeme po dohodě do 14 dnů na vámi uvedený bankovní účet. V případě nesplnění uedených podmínek lze takové odstoupení od smlouvy akceptovat, pokud bude spotřebitel ochoten poskytnout náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Vztahuje se na smlouvu uzavřenou na dálku.

Spotřebitel dle OZ nemůže odstoupit od smlouvy  v těchto případech:.
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Naše garance při osobním odběru (Osobním odběrem je myšlena kupní smlouva uzavřená v naší provozovně. Jedná-li se o kupní smlouvu uzavřenou za pomoci prostředků dálkové komunikace - spotřebitel si jde zboží pouze osobně vyzvednout, vztahuje se na něj 14-ti denní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy). Zboží na které chcete uplatnit tuto garanci musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité a poškozené, kompletní (tzn. příslušenství, záruční list, návod atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží musíte dopravit na vlastní náklady na adresu firmy v pracovní dobu a konečné posouzení závisí na prodejci.

8) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo došlo k výrazné změně ceny výrobcem zboží. V těchto případech kontaktuje zástupce internetového obchodu m-radiostanice.cz zákazníka s návrhem dalšího postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. Změna objednávky nebo stornování vzniklé ve smyslu tohoto odstavce obchodních podmínek není chápáno jako storno nebo změna objednávky zaviněná kupujícím.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit prodejci. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním (např. omezená životnost nabíjecích baterií)
b) nesprávným použitím výrobku, nepřiměřeným zacházením, nebo mechanickým poškozením
c) použitím zboží způsobem který je v rozporu s návodem k obsluze

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

CETTRA, s. r. o.
V Áleji 1928/40
46601 Jablonec nad Nisou


3) do zásilky uveďte důvod reklamace, přiložte kopii dokladu o prodeji (fakturu) a vaši adresu, telefon a případně e-mail.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí jsou obsaženy zde.

Poznámky:

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen. Uvedené ceny nejsou fixní a mohou se měnit v závislosti kurzu Kč vůči USD. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
Prodejce je plátcem DPH. Ceny uvedené v internetovém obchodu serveru www.m-radiostanice.cz jsou uvedeny vždy včetně DPH a bez DPH.

Prodejce, provozovatel internetových stránek www.m-radiostanice.cz - společnost CETTRA, s. r. o. je oficiálním prodejcem produktů společnosti MOTOROLA.

Výraz Motorola, logo společnosti Motorola, jakož i jakékoli další ochranné známky produktů a služeb uvedené na těchto internetových stránkách (např. MOTOTRBO™) jsou vlastnictvím společnosti Motorola nebo jiných subjektů.

Motorola nenese vůči vám žádnou odpovědnost za řádné plnění nebo naopak neplnění ze strany provozovatele těchto internetových stránkek, Pokud se setkáte s obtížemi nebo máte ve vztahu k internetovým stránkám serveru m-radiostanice.cz jakékoli dotazy, směřujte je prosím na provozovatele těchto stránek.

Přestože provozovatel internetového serveru www.m-radiostanice.cz vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil správnost a funkčnost obsahu, provozovatel nepřejímá žádnou právní odpovědnost ani nezaručuje, že informace obsažené na těchto internetových stránkách jsou přesné či úplné. Provozovatel dále nezaručuje, že tyto internetové stránky jsou bezchybné, bezvadně funkční a vždy dostupné a nepřijímá za to žádnou právní odpovědnost. Provozovatel se tímto výslovně zříká odpovědnosti za veškeré přímé či nepřímé záruky či podmínky, které nejsou zde uvedené, a takovou odpovědnost výslovně vylučuje, a to v rozsahu, v němž je takové zřeknutí se odpovědnosti či její vyloučení povolené příslušným právním řádem. Provozovatel dále nepřijímá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě či subjektu za jakoukoli ztrátu či škodu vzniklou v důsledku jakýchkoli omylů či nepřesností, bez ohledu na to, zda takový omyl či nepřesnost vznikly nedbalostí, nedopatřením či z jakéhokoli jiného důvodu, avšak toto omezení odpovědnosti činí nezávisle na jakýchkoli nárocích na klamavá vysvětlení, osobní újmy či smrt.

 

 Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů